Lokale Investeringer

Det er stadigvæk muligt at tilmelde sig Lokale Investeringer i 2020 

Coop-ejede butikker i kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen, der ikke har deltaget i 2018 eller 2019, kan ansøge om at deltage.

Initiativet skal sikre, at flere beslutninger træffes lokalt, og i et tæt samarbejde mellem butiksbestyrelsen og uddeleren eller varehuschefen.

Hvad kan der ansøges om?

Anlægsinvesteringerne skal gå til projekter, der styrker købmandskabet, og er underlagt samme afkastkrav på 15 procent, som alle andre investeringer i Coop. Det er vigtigt at påpege, at investeringerne således afskrives i butikkens regnskab på samme vis som andre anlægsinvesteringer.

Der kan kun søges til materielle anlægsinvesteringer på over 14.100 kr. ex. moms pr. investering. Man kan godt søge om investeringer til flere anlæg inden for beløbsgrænsen. Det er dog ikke muligt at koble ansøgningen til andre typer investeringer udenfor dette program.

Den enkelte butik kan investere inden for en ramme på 0,21 procent af sidste års butiksvareomsætning ex. moms. Der er således en bundgrænse, der betyder, at alle butikker, uanset omsætning, vil kunne ansøge om investeringer for op til 50.000 kr.

Inden I ansøger

Inden I beslutter jer for at ansøge om deltagelse i Lokale Investeringer, bør I sætte emnet på dagsordenen. Drøft bl.a.:

  • Har vi et behov for nye investeringer?
  • Hvilke områder i butikken kan løftes gennem investeringer?
  • Hvilke(n) investeringer giver det største afkast?
  • Hvilke risici er der forbundet med investeringen?
  • Er effekten af investeringen målbar?

Inden I ansøger om at deltage, opfordres I ligeledes til at involvere butikkens etableringskonsulent for at få et økonomisk og etableringsmæssigt overblik i forhold til jeres planer. Det er også en god idé at orientere jeres salgschef for at sikre, at I ikke investerer i anlæg, der allerede er på tegnebrættet.

Ansøgningsprocedure

For at komme i betragtning skal I tilkendegive, at I ønsker at være med. Butikken vil  ultimo januar 2020 modtage et ansøgningsskema til brug ved de konkrete investeringsansøgninger.