Bordet rundt - samarbejdet i bestyrelsen

Hvordan arbejder vi bedst muligt sammen og bruger forskellighederne som en fælles styrke? Måske handler det gode bestyrelsesarbejde kort og godt om, at det enkelte bestyrelsesmedlem skal føle sig hørt og forstået i samarbejdet, og om, hvor­dan bestyrelsen håndterer forskellighed.

Målgruppe:

For medlemmer af butiks- og brugsfor­eningsbestyrelser. Det kan være en fordel, hvis flere fra bestyrel­sen deltager sammen, da det styrker det fælles bestyrelsessamarbejde.

Indhold:

  • Redskaber til at understøtte et åbent og tillidsfuldt samarbejde
  • Konkrete metoder til den kreative dialog, med plads til nye ideer
  • Indsigt i forskellige roller, og hvordan I bedst understøtter hinanden
  • Inspiration til din egen personlige kommunikation

Praktik:

Kursusprogram fra kl. 17.30-21.00. 

Fra kl. 17.00-17.30 serveres en let forplejning.

Deltagelse er gratis