Samarbejdet mellem uddeler/varehuschef og formand

Tag din uddeler/varehuschef med på kursus og styrk det gode samarbejde.

Målgruppe:

Kurset henvender sig udelukkende til formænd og uddelere/varehuschefer. 

Det er en forudsætning for deltagelsen at I deltager sammen.

Indhold:

  • Det gode og konstruktive samspil - forventningsafstemning
  • Rollefordelingen mellem bestyrelse og forretning
  • Bestyrelseskompetencer og rekruttering til bestyrelsen – hvordan finder vi de rette kandidater
  • Værktøjer og muligheder – hvad gør vi når vi kommer hjem?

Praktik:

Kursusprogram fra kl. 16.00-21.00

Undervejs holdes pauser med tid til diverse forplejning.

Deltagelse er gratis